Մարդու առողջությունը հասարակության գերագույն արժեքն է

Հիպոկրատ

Մարդու առողջությունը հասարակության գերագույն արժեքն է

Հիպոկրատ

ՊԵՏՊԱՏՎԵՐ

  ՀՀ Կառավարության կողմից 04.03.2004թ-ի թիվ 318-Ն որոշմամբ հաստատված <Ամենամյա առողջապահական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ու ֆինանսավորման կարգի>, հավելված 2-ի համաձայն ամեն տարի պետության կողմից երաշխավորված անվճար ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության, և սպասարկման մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության և <Վաղարշապատի պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ-ի միջև  կնքվում է պայմանգիր:
Պայմանագրային գումարի շրջանակներում ընկերությունը մատուցում է Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկման ծառայություններ`ՀՀ ԱՆ կողմից թույլատրված բժշկական օգնության ծառայությունների և գների ցանկի,   մասնագիտացված և դեղորայքային ապահովում` ՀՀ ԱՆ կողմից թույլատրված տեսակների:
Ընկերութունը տրամադրում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բուժօգնություն:  Պետության կողմից երաշխավորված անվճար ստոմատոլոգիական բուժօգնության իրավունք ունեն 0-ից 8 և 12 տարեկան ու սոցիալապես անապահով առանձին /հատուկ/ խմբերում ընդգրկված անձիք:

Ստոմատոլոգիական բուժօգնությունը ընդգրկում է`
 • Ատամի հեռացում
 • Պերիոդոնտիտ
 • Պուլպիտ
 • Ատամի ռենտգեն հետազոտություն
 • Կարիեսի բուժում
 • Պարոդոնտիտ
 • Ատամի կիստայի վիրահատություն /ռադիկուլյար, ֆոլեկուլյար/
 • Ատամի կիստայի հեռացում ատամի պահմանմամբ
 • Աբսցեսի բացում
 • Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում
 • Այլ աշխատանքներ:
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանականերում կազմակերպվում է նեղ մասնագիտածված դիսպանսեր բուժօգնություն:

Դիսպանսերային բուժօգնությունը ընդգրկում է`
 • հակատուբերկուլյոզային
 • հոգեբուժական /նարկոլոգիական/
 • մաշկավեներաբանական
 • ուռուցքաբանական
 • էնդոկրինոլոգիական
 • ինֆեկցիոն
Նեղ մասնագիտական բուժօգնությունը ընդգրկում է`
 • վիրաբուժական
 • ակնաբուժական
 • սրտաբանական
 • նյարդաբանական
 • քիթ-կոկորդ-ականջաբանական
 • ուրոլոգիական
 Լաբորատոր - ախտորոշիչ քննություններ
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում կատարվում են լաբորատոր - գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ:
Ժամանակակակից սարքավորումները և նորագույն անալիզատորները հնարավուորթյուն են տալիս կատարել կենսանյութի կենսաքիմիական, կլինիկական, իմունաբանկան, հորմոնալ և սերոլոգիական հետազոտությունները: Նորագույն ռեակտիվները թույլ են տալիս ապահովել առավելագույն ճշգրիտ ախտորոշում:

Ընկերության կլինիկական, սերոլոգիական և բիոքիմիկան լաբորատորիաներում կատարվում են`
 • Արյան խմբի որոշում
 • Ռեզուս գործոնի որոշում
 • Ռեակցիա MRP
 • Խորխի բակտերիոսկոպիկ հետազոտություն
 • Բակտերիոսկոպիկ հետազոտություն
 • Բիոքիմիական հետազոտություն
 • Արյան մեջ գլյուկոզայի որոշում
 • Արյան մեջ խոլեստերինի որոշում
 • Ցիտոլոգիական հետազոտություն
 • Արյան ընդհանուր քննություն` ներառյալ լեյկոֆորմուլան
 • Արյան ընդհանուր քննություն` առանց լեյկոֆոևմուլայի
 • Մեզի ընդհանուր քննություն
 • Այլ կլինիկական հետազոտություններ
  Գործիքային հետազոտություններ
Ընկերության նորագույն ուլտրաձայնային սարքավորումները իրենց բարձր զգայնության տվիչներով, հնարավորություն են տալի կատարել`
 • Ռենտգենոգրաֆիա /ժապավեն 30X40, 24X30, 18X24, 13X18/
 • Ֆլյուորոգրաֆիա
 • Ֆիզիոթեարպիա
 • Էլեկտրասրտագրում /ԷԿԳ/
 • Սոնոգրաֆիկ հետազոտություններ
 • Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա
 • Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա


Մեկնաբանություն(ներ) (1)

Your posting really sratightened me out. Thanks!

10-11-2012 - Ancha
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01-12-2015

Տղամարդկանց և կանանց ուղեղները տաբերվում…
ԱՄՆ-ի Հյուսիսարևմտյան համալսարանի մասնագետները առնետների վրա փորձել են URB597 պատվաստուկը: Արդյունքում պարզվել է, որ դեղը ուղեղ մտնելուց հետո, էգ առնետների…

>> կարդալ ավելին

01-12-2015

Նոր հետազոտությունը պարզաբանել է` ինչպես…
Կանայք իրենց դեպրեսիան հաղթահարում են` ներելով շրջապատի մարդկանց: «Գազետա»-ի փոխանցմամբ` նման հետազոտություն է ներկայացվել Aging & Mental…

>> կարդալ ավելին